jumblepusher:

Andreas Gursky. “Bahrain I”. 2005. Sakhir, Bahrain.